Snø Rallarvegen

Rallarvegen Report

Rallarvegrapport 12. Mai 2020

Ebikefinse

Det er mye snø i fjellet i år, og snøsmeltingen har desverre ikke virkelig satt fart enda. Per idag er det ikke mulig å si når hele veien blir farbar.

Det er brøytet de første 6km fra Haugastøl, og det er bart i Flåmsdalen.

Vi håper og tror at Haugastøl-Finse og Hallingskeid- Flåm er farbar i begynnelsen av Juli. Strekningen mellom Finse og Hallingskeid ligger ann til å åpne noe senere i år, hvis snøsmeltingen blir normal fremover. Vi antar midt i Juli.

Det blir jobbet med å få lov til å åte og brøyte deler av veien, men vi er da avhengig av dispensasjoner fra Ulvik Heradstyre.