Lake and Plateau

Fiske / Jakt

Fiske

Geilo Jeger- og Fiskerforening disponerer jakt- og fiskerettighetene til 14 fiskevann i tillegg til hovedvassdraget fra Karistølneset til grensen mot Hordaland Fylke samt 42 000 d.a. med godt jaktterreng på Haugastøl.

Fiskekort kan kjøpes hos oss på Haugastøl.

Haugastøl Turistsenters boende gjester kan låne båt for å fiske med garn i Fjellbergkulpen.

Fisking er tillatt i perioden 1/5-30/9. Isfiske er IKKE tillatt untatt i Ustevatn, Sløtfjord, Nygårdsvatn og Bergsmulvatn.

Pris fiskekort:

Dagskort kr 50,-

Ukekort kr 200,00

Sesongkort kr 400,00

Haugastøl vann

Statusrapport fra Geilo Jeger og Fiskeforening om vannene rundt Haugastøl

Bjørnabutjødnan:

Ørret i alle størrelser med god kvalitet. Store Bjørnabu har den største fisken, og innerste Bjørnabu har mest fisk. 45 min å gå fra Fjellvegen nord for Haugastøl.

Lillevann:

Ørret av flott kvalitet i alle størrelser.

Gampetjørne:

Ørret av flott kvalitet og størrelse.

Slattahøltjødne:

Ørret av flott kvalitet og størrelse.

Krosstjørne:

Litt for mye ørret i alle størrelser. Litt slank.

Kvasshovtjødna:

Litt mye ørret, men god kvalitet.

Sundtjørne:

Litt for mye ørret i alle størrelser. Litt slank.

Karistøltjødne:

Fiske kun fra vestsiden. Ørret av flott kvalitet i alle størrelser.

Langetjødne:

Ørret av flott kvalitet og størrelse.

Elva ned Raggetjødne:

Ørret av flott kvalitet i alle størrelser.

Fjellbergkulpen:

Ørret, røye og sik av varierende kvalitet.

Ustekveikja til Karistølneset:

Ørret, røye og sik av varierende kvalitet.

Vannene opp mot Bergsmulen:

Ørret og røye av ukjent kvalitet.