Red Bull Ragnarok

Spotkart

Valg

  • Vis kitespotter
  • Vis værstasjoner
  • Vis webkamera
  • Vis værmelding
  • Vis bilder
Haugastøl 1000 moh
Haugastøl 1000 m.o.h.
Web: www.haugastol.no
Phone: +47 32087564
Nett: www.haugastol.no
Telefon: +47 32087564
Ride Guide -  Hardangervidda  
Generelt om kiting på Haugastøl og områdene rundt

Slødtfjorden (Haugastøl)  (how-gus-tul)
Nygårdsvann  (knee-gars-vun)
Lillevann (Tjørngravstjørne) (li-luh-vun)
Ørterdalen (ur-tuh-dah-len)
Ørteren (ur-tur-un)
Lægreid (lay-grid)
Fagerheim/Lappestein  (fah-grr-hi-m/ lap-es-tine)
Båtstjørn (boss-yuh-urn)
Halnefjorden (hull-nuh-fee-yor-dun)
Skulevika (dieseldalen) (skool-uh-vee-kuh)
Skiftesjøen (shift-uh-show-en)
Dyranut  (dee-ruh-noot)

Kiting in Haugastøl (how-gus-tul) and the surrounding areas
In recent years, Haugastøl has been established as one of the best and most visited snowkite destinations in the world. The opportunity for the combination of wind, powder and great atmosphere with other kiters is hard to find anywhere else.

In this ride guide we will try to give you the complete rundown on how to get the most out of your stay in Haugastøl.

General information regarding seasons, wind predictions and the key to finding the best wind
Typically, the Snowkite season starts in Haugastøl in mid October and ends in May. In general Oct-Jan is regarded as the low season with less snow and generally more stormy weather than later in the season. Feb-May is high season, with hundreds of kiters coming to explore the biggest mountain plateau in Northern Europe.

Finding  wind on the Hardangervidda plateau is just as much about skill as it is about luck. There are a lot of local weather phenomena in Haugastøl and the surrounding areas that will most likely give you great conditions. Some of these are mentioned in the specific kite spots where they occur, and the general ones will be listed here.

The most significant is that when the  wind is coming from the east there will almost always be more wind the further west that  you go. It is not uncommon that there is no wind at Ørteren, Halne and Skulevika. But when you get to Skiftesjøen the wind starts picking up. If there is 5 m/s (18km/h)at Skiftesjøen you will often experience 7-10 m/s (25-35km/h)at Dyranut which is only 2 km away.

When the wind is coming from the west you have a similar effect. (more wind on the east side of the plateau).

Winds from the north tend to be colder and stronger in the morning. So don’t sleep in when the forecast is northerly.

Winds from the south tend to give snowy weather, so bring good goggles (yellow lenses recommended) to make the most out of low light conditions.

Haugastøl’s strength as a kiting destination lies in the diversity of all the spots. Within an area of 30km you have 12-15 snowkite areas that are all world class.

Driving in convoy and general rules for kiting along Highway 7
Highway 7 is the road that stretches from Haugastøl and over the biggest mountain plateau in Northern Europe, the Hardangervidda. The drive from Haugastøl, on the east side of the plateau to Maurseth on the west side is 42 km. 35 km of the 42 offer world class snowkiting.

With the huge snowpack that the Hardangervidda gets every year, it’s hard to avoid the road getting closed from time to time. When the road is closed it is usually too windy to snowkite anyway. Then you are better off trying out some of the spots closer to Haugastøl.

If the weather is not too bad but visibility is still an issue - you will have to drive in a convoy both onto and off the plateau. A convoy is led by a snowplow (no- 8 cars full of kiters does NOT count as a convoy :) When driving in a convoy the following rules apply:

Always ask the driver of the convoy which locations you can stop at. Normally the two spots that are accessible with a convoy are Ørteren and Lægreid.

When you have followed the convoy to the spot you can NOT move between the spots with your car. If you want to change spots or head back to the hotel for a cold one you need to wait for the next convoy and follow it.

If you don’t follow the rules you risk hurting yourself and others (the snowplow often runs down the centre of the road and it will always win in a head-on collision)

And not following the convoy risks getting all kiters banned from the convoy. In which case, the snowplow is the least of your worries.

Also be aware that the road can be open in the morning when you drive up onto the plateau, but it can become closed/convoy during the day. Always look for a note on your windshield saying if the road is closed. – If you don’t speak Norwegian, chances are it’s not a love note from that hot Norwegian girl you saw earlier – it’s a notice from the road crew.

If you have any questions regarding the road, don’t hesitate to call Haugastøl at 0047 32 08 75 64.

Haugastøl har de siste årene blitt etablert som en av de fremste snøkitedestinasjone i verden. Sjansen for vind, snø og hyggelig sosialt samvær med likesinnede kitere er alltid høy på Haugastøl.

I denne spotguiden prøver vi å belyse de viktigste aspektene med kiting på Haugastøl, så du skal få mest mulig ut av oppholdet ditt.

Generelt om sesonger, vindsikkerhet og tjuvtriks for å finne vind

Den typiske kitesesongen på Haugastøl starter som regel i oktober og varer til slutten av mai. Typisk byr nov-jan på mer ustabile forhold, med sterkere vind og mer snøvær enn senere i sesongen. Men dette kan variere fra år til år.

Å få mest mulig vind på Haugastøl handler like mye om dyktighet som flaks. Det er noen spesielle fenomen på Haugastøl og i områdene rundt som gjør at det lønner seg å være lokalkjent. Noen av disse triksene står direkte i teksten til de ulike spottene mens de viktigste kommer her.

Når det blåser østlige vindretninger vil det nesten uten unntak blåse mer jo lenger vest på Hardangervidda du kommer. Og det er ofte lokale variasjoner. Det er ikke unormalt at det er vindstille på Ørteren, Halne og Skulevika. Først når man kommer til Skiftesjøen begynner vinden å ta seg opp. Er det 5 ms på Skiftesjøen fra øst vil det som oftest være 7-10ms på Dyranut som ligger kun 2 km unna.

På vestlige vindretninger har man litt av samme effekten (mer vind på østsiden når det blåser vest), men ikke på langt nær som har på østavind.

Nordlige vindretninger har en tendes til å dø ut utover dagen, så det gjelder å komme seg ut tidlig. Sørlige retninger gir ofte nedbør.

Styrken til Haugastøl ligger utvilsomt i at det ikke kun er en spot, og er det vindstille der får man ikke kitet. Tvert imot har man 12-15 spotter som alle er i verdensklasse. Men for å finne den beste vinden er man avhengig av å være mobil.

Kolonnekjøring og generelle regler for kiting langs Rv7

Riksvei 7 er veien som går via Haugastøl og over Nord Europas største fjellplatå Hardangervidda. Strekningen fra Haugastøl til Maurseth på andre siden av Vidda er 42 km. 35 av disse har snøkiting i verdensklasse. Med all vind og snø langs veien er det ikke til å unngå at veien til tider vil være stengt eller begrenset til kolonnekjøring. Hvis veien er stengt er det som regel for mye vind til å kite uansett. Eller at brøytemannskapene jobber med å få åpnet veien igjen etter uvær. Når veien er helt stengt er det Slødtfjorden, Nygårdsvannet og Lillevann som er tilgjengelige spotter.

Når det er kolonnekjøring er det en rekke skrevne (og uskrevne) regler som gjelder. Som regel er det mulig å følge kolonnen til Ørteren eller Lægreid. Fortell brøytemannskapene at du skal kite, og de vil fortelle deg hvilke spotter du kan reise til. Det er ikke tillatt å bevege seg mellom ulike spotter uten å følge brøytebil. Hvis du gjør det risikerer du og sette både deg selv og brøytemannskapene i fare. Itillegg er det stor fare for at du ødelegger for andre kitere når du ikker respekterer kolonnereglene. Uten den gode dialogen vi har med brøytemannskapene om kolonnekjøringen, vil det være vanskelig å få kitet så mye som vi gjør på Hardangervidda.

Vær også oppmerksom på at veien kan være åpen når du kjører opp for å kite, men at det blir kolonnekjøring iløpet av tiden du er der. Se derfor alltid etter om du har fått en lapp på frontruten der det står om det er har blitt kolonnekjøring.

Er du i tvil om noe angående kolonneregler kontakt Haugastøl på 32 08 75 64.

Road Rules
Kolonnekjøring og generelle regler for kiting langs Rv7

Highway 7 is the road that stretches from Haugastøl and over the biggest mountain plateau in Northern Europe, the Hardangervidda. The drive from Haugastøl, on the east side of the plateau to Maurseth on the west side is 42 km. 35 km of the 42 offer world class snowkiting.

With the huge snowpack that the Hardangervidda gets every year, it’s hard to avoid the road getting closed from time to time. When the road is closed it is usually too windy to snowkite anyway. Then you are better off trying out some of the spots closer to Haugastøl.

If the weather is not too bad but visibility is still an issue - you will have to drive in a convoy both onto and off the plateau. A convoy is led by a snowplow (no- 8 cars full of kiters does NOT count as a convoy :) When driving in a convoy the following rules apply:

Always ask the driver of the convoy which locations you can stop at. Normally the two spots that are accessible with a convoy are Ørteren and Lægreid.

When you have followed the convoy to the spot you can NOT move between the spots with your car. If you want to change spots or head back to the hotel for a cold one you need to wait for the next convoy and follow it.

If you don’t follow the rules you risk hurting yourself and others (the snowplow often runs down the centre of the road and it will always win in a head-on collision)

And not following the convoy risks getting all kiters banned from the convoy. In which case, the snowplow is the least of your worries.

Also be aware that the road can be open in the morning when you drive up onto the plateau, but it can become closed/convoy during the day. Always look for a note on your windshield saying if the road is closed. – If you don’t speak Norwegian, chances are it’s not a love note from that hot Norwegian girl you saw earlier – it’s a notice from the road crew.

If you have any questions regarding the road, don’t hesitate to call Haugastøl at 0047 32 08 75 64.

Riksvei 7 er veien som går via Haugastøl og over Nord Europas største fjellplatå Hardangervidda. Strekningen fra Haugastøl til Maurseth på andre siden av Vidda er 42 km. 35 av disse har snøkiting i verdensklasse. Med all vind og snø langs veien er det ikke til å unngå at veien til tider vil være stengt eller begrenset til kolonnekjøring. Hvis veien er stengt er det som regel for mye vind til å kite uansett. Eller at brøytemannskapene jobber med å få åpnet veien igjen etter uvær. Når veien er helt stengt er det Slødtfjorden, Nygårdsvannet og Lillevann som er tilgjengelige spotter.

Når det er kolonnekjøring er det en rekke skrevne (og uskrevne) regler som gjelder. Som regel er det mulig å følge kolonnen til Ørteren eller Lægreid. Fortell brøytemannskapene at du skal kite, og de vil fortelle deg hvilke spotter du kan reise til. Det er ikke tillatt å bevege seg mellom ulike spotter uten å følge brøytebil. Hvis du gjør det risikerer du og sette både deg selv og brøytemannskapene i fare. Itillegg er det stor fare for at du ødelegger for andre kitere når du ikker respekterer kolonnereglene. Uten den gode dialogen vi har med brøytemannskapene om kolonnekjøringen, vil det være vanskelig å få kitet så mye som vi gjør på Hardangervidda.

Vær også oppmerksom på at veien kan være åpen når du kjører opp for å kite, men at det blir kolonnekjøring iløpet av tiden du er der. Se derfor alltid etter om du har fått en lapp på frontruten der det står om det er har blitt kolonnekjøring.

Er du i tvil om noe angående kolonneregler kontakt Haugastøl på 32 08 75 64.

Location
Slødtfjorden (Haugastøl)
Slødtfjorden (Haugastøl)

Slødtfjorden is the lake 25 meters away from the hotel. The lake levels are controlled by the hydro company. The ice is normally safe from December - May. Because of the high surrounding mountains not all wind directions are good.

Special considerations
As the lake levels rise and fall, this can produce overwater (overflow) at the edges of the lake. There is also open water at the west end of the lake that is a good idea to stay away from.

Wind directions
S, SE, E and NE

Slødtfjorden er vannet som ligger rett nedenfor Haugastøl Turistsenter. Det er et regulert vann, der isen stort sett er trygg fra tidlig Desember til tidlig Mai. Pga mange høye fjelltopper rundt er ikke alle vindretninger idelle.

Spesielle hensyn
Vannet er regulert, så vannet har en tendens til å bli tappet ned etter at det har fryst. Dette gjør at det i kantene av vannet kan være noe overvann og is som stikker opp. Det er også utløp i vest enden av vannet som er åpent hele vinteren, som det definitvt kan være lurt å holde seg unna!

Vindretninger
S, SØ, Ø og tildels NØ.

Nygårdsvann (knee-gars-vun)
Nygårdsvann

Nygårdsvannet is located 1 km west of Haugastøl along the Rallarvegen. This is a big lake which is excellent on all westerly and easterly winds. The ice is usually safe from December to May. This spot is not accessible by car. You can get there by skiing/walking (about 20 mins) or by snowmobile. This spot is often used when Highway 7 is closed.

Special considerations
Lake levels are variable and controlled by the hydro company

Wind directions
NW, W, SW, NE, E and SE

Nygårdsvannet ligger ca en km fra Haugastøl innover Rallarvegen. Dette er et stort vann som fungerer utmerket på alle vestlige og østlige vindretninger. Isen er stort sett trygg fra des-mai. Dette vannet kan ikke nåes med bil. Denne spotten blir i hovedsak brukt når det er stengt/kolonnekjøring på Rv7. Det er ca 10 min gange fra Haugastøl, men boende gjester på Haugastøl blir kjørt på snøscooter.

Spesielle hensyn
Vannet er regulert, så vannet har en tendens til å bli tappet ned etter at det har fryst. Dette gjør at det i kantene av vannet kan være noe overvann og is som stikker opp. Det er også utløp i vest enden av vannet som er åpent hele vinteren, som det definitvt kan være lurt å holde seg unna!

Vindretninger som fungerer
NV, V, SV, NØ, Ø, og SØ.

Lillevann (Tjørngravstjørne)  (li-luh-vun)
Lillevann (Tjørngravstjørne)

Lillevann is 1km north of Haugastøl towards the Hallingskarvet national park. The lake is about 2 square kilometres, so there is plenty of space for many kiters.

Beginners will appreciate the flat lake, while more experienced riders can explore the terrain towards the Hallingskarvet. Lillevann is a great place to start your kite trip towards Finse, heading west and Geilo and Ustaoset, heading east. The weather can often be bad along the Hallingskarvet, and there are no roads nearby so you need to be careful when travelling along the base of the mountain. Be self-sufficient. The walk to Lillevan is about 15 min, but if you are a guest at Haugastøl and the road is closed you can get a free shuttle by snowmobile.

Special considerations
Some private cabins are around the lake, which are not intended to be used as kickers/rails.

Wind directions
All except  S

Dette vannet ligger ca en km Nord (mot Hallingskarvet)for Haugastøl Turistsenter. Lillevann ligger akkurat i randsonen av Hallingskarvet nasjonalpark. Vannet er ca 2km2, og et bra sted for de fleste kitere. De ferske holder seg stort sett på vannet, men de mer rutinerte kan bruke terrenget på alle sider av vannet. Lillevann er et suverent utgangspunkt for turkiting både vestover mot Finse, men også mot Ustaoset og Geilo. Været kan ofte være dårlig langs Hallingskarvet, og det finnes ingen vei i nærheten så man må ta hensyn når man legger ut på tur. Det er ca 15 min gange fra riksveien for å nå spotten, men boende på Haugastøl Turistsenter blir kjørt opp på snøscooter ved stengt vei.

Spesielle hensyn
Noen hytter rundt vannet, som man ikke trenger å bruke som rails/hopp.

Vindretninger
Alle untatt S

Ørterdalen (ur-tuh-dah-len)
Ørterdalen

Ørterdalen used to be our secret spot, but being 10m from the main road it was pretty hard to keep it hidden. This is the spot that “always” has wind, even though there is nothing anywhere else in southern Norway. The spot is a small valley coming down from Ørteren and down to Slødtfjorden at Haugastøl. The lake in the valley is safe from Nov-May. There are two spots that are rideable at Ørterdalen; one on the right side of the road, and one on the left. This spot is tiny, so it’s only used when there is a high pressure system and no wind at the other spots on the plateau. The typical conditions in Ørterdalen are 10-20 knots of winds on the cold days. The colder it is the more wind you get. Sunny weather also makes the wind stronger. The wind is always from West, falling down the valley from Ørteren.

The spot is split in two by the road going through it. Beginners should use the spot upwind, and more experienced kiters can use the spot downwind with more terrain.

Special considerations
If you want to change between the two spots take your kite down and walk over the road. On the north side of the spot there is a power line that you need to keep away from. This spot is often the coldest on the plateau, so a facemask is a good idea to avoid frostbite.

Wind directions
W and E

Ørterdalen er Norges minst hemmelige secret spot. Dette er spotten der det “alltid” blåser, selv når det er stille i resten av Sør Norge. Spotten ligger i en liten dal som går fra Ørteren og ned til Slødtfjorden på Haugastøl. Sesongen strekker seg stort sett fra Nov-Mai

Spotten er todelt, med riksvei 7 som deler. Denne spotten er liten i forhold til alle andre spotter, så den blir kun brukt når det ikke finnes andre alternativ. Typiske forhold for vind i Ørterdalen er når det er kaldt og klart vær. Jo kaldere det er jo mer vind blir det. Fallvinden som kommer nedover dalen kommer alltid fra vest. Den er stort sett superstabil hvis det er klart vær. Nybegynnere (helt ferske bør velge en annen spot) bør holde seg på det lille vannet, mens de mer rutinerte kan også bruke østsiden av veien for å få mer helling til å ta fart for å hoppe.

Spesielle hensyn
Riksveien deler denne spotten i to. Skal du bytte side av veien tar du ned kiten, og går over. På nordsiden av spotten er det en høyspentledning det kan være lurt å holde seg unna. Det er stort sett kaldt når det er vind her, så ansiktsmaske/kuldekrem er en god investering.

Vindretninger
V og Ø

Ørteren  (ur-tur-un)
Ørteren

Ørteren is probably the best and most used Snowkite spot in Norway. The Norwegian championships, World Championships and the Redbull Ragnarok have all been held here. There are 3 big parking areas along the lake. All wind directions work, and there is generally a lot of snow here. The lake is a great place to start for beginners, and the experts will appreciate the great terrain surrounding the lake on all sides.

The lake normally freezes by late November and is rideable until May. The terrain around Ørteren generally has more rocks than the spots on the west side of the plateau. This means that early season is better on the west side in spots like Skiftesjøen and Dyranut.

Special considerations
The lake level is controlled and is lowered after the lake has frozen. This means that you can experience some water at the edges of the lake (overwater/overflow). Also be aware that there may be some small cracks in the ice around rocks. In the north-eastern part of the lake there is a patch of ice which is not safe. There is a fence around this area, so it’s not a problem to see it. At the far east side there is a dam, it also might be a good idea to stay away from this...

Wind directions
All of them!

Ørteren er sannsynligvis den beste og mest brukte kitespotten i Norge. NM, WC og Redbull Ragnarok har alle blitt arrangert her.

Det er gode parkeringsmuligheter 3 steder langs veien. Alle vindretninger fungerer, og det er generelt svært snøsikkert her. Nybegynnere setter pris på uendlig mye plass på vannet, mens de mer rutinerte bruker terrenget rundt på alle kanter av vannet. Det er generelt mer (og større) stein terrenget på østsiden av Hardangervidda så tidlig på sesongen er det stort sett alltid bedre snøforhold i terrenget rundt Skiftesjøen/Dyranut.

Spesielle hensyn
Vannet er regulert, så vannet har en tendens til å bli tappet ned etter at det har fryst. Dette gjør at det i kantene av vannet kan være noe overvann og is som stikker opp. I nordøst enden av vannet er det sperret av et område der det tappes ned vann til kraftstasjonen. Man gjør lurt i å holde seg utenfor sperringene. Demningen i østsiden har også en magisk tiltrekningskraft på kitere. Blåser det vestlige vindretninger og du ikke har 3 vintre med erfaring i ryggen bør du gå så langt upwind som mulig for å holde seg unna demningen.

Vindretninger
Alle

Lægreid  (lay-grid)
Lægreid

Lægreid and Ørteren are split by the road. Lægreid’s water levels are not controlled.It is a lot shallower than Ørteren- so this lake is one of the first to freeze in the autumn. The lake is smaller than Ørteren, but has room for plenty of kiters.

Lægreid is a great place to start if you want to do longer trips to Tuva, Ustaoset or Geilo.

Special considerations
There is a small river between Ørteren and Lægreid, in the early/late season the ice can be unsafe.

Wind directions
All of them

Lægreidvannet og Ørteren blir delt av Rv7. Lægreid er ikke regulert, og er mye grunnere enn Ørteren så dette vannet er alltid blant de som fryser tidligst på høsten. Vannet er endel mindre enn Ørteren, men allikevel god plass til mange kitere. Lægreid er et fint utgangspunkt for turkiting mot Tuva, Ustaoset og Geilo.

Spesielle hensyn
Det er et utløp mellom Ørteren og Lægreid (under veien som deler vannene) som ofte gjør at det kan være litt dårlig is der. Spesielt tidlig/sent i sesongen.

Vindretninger
Alle

Fagerheim / Lappestein  (fah-grr-hi-m / lap-es-tine)
Fagerheim/Lappestein

In this area, the best kite spots are found on the lakes ‘Little’ and ‘Store’ Krækkjavann (kray-kyuh-vun) or around the weather station at Lappestein. There are 3 parking areas along the road.

The terrain between Lappestein and Ørteren is great for freestyle with some nice wind lips. Fagerheim is a great place to start if you want to do a trip to Finse (fin-suh).

Special considerations
A small river between Little and Storekrækkja lake, normally the ice is safe, but stay away early/late season.

Wind directions
Most directions work, but NW and SE are the best since the wind will come through the valley.

I dette området kiter de fleste på Litle/Store Krækjavann eller i området rundt vindmålerer til Statensvegvesen rett ved Lappestein. Det finnes 3 offentlige parkeringer i nærheten. Det er morsomt terreng østover mot Ørteren, og nordover mot Krækkja. Fagerheim er et godt utgangspunkt for turer mot Finse, da det er merket løype herfra.

Spesielle hensyn
Det er utløp mellom Store og Vetle Krækkjavann som bør unngås tidlig/sent på sesongen.

Vindretninger
De fleste fungerer, men NV og SØ er best da vinden kommer gjennom en dal som gjør vinden stabil.

Båtstjørn
Båtstjørn

Båtstjørn is a lake 1 km west of Fagerheim. It is shallow, so it normally freezes early. The lake is perfect for beginners, and the surrounding terrain is great for more experienced kiters.

Special considerations
None

Wind directions
All of them

Båtstjørn er et vann ca 1 km videre fra Fagerheim. Det fryser tidlig på sesongen, og har ofte bra vindforhold. Suverent sted for nybegynnere på vannet, og morsomt terreng for viderekommende spesielt i vest/sør enden av vannet.

Spesielle hensyn
Ingen spesielle

Vindretninger
Alle

Halne (hul-nuh)
Halne

Halne can be a great spot when the wind is right. The spot consists of the lake (Halnefjorden) on the south side of the road, and great terrain riding on the north side of the road.  There are a couple of parking areas along the road. If you park at Halne Fjellstue (the lodge), make sure to ask for permission first.

Special considerations
Big mountains on the north side, which tend to make many of the wind directions gusty.  

Wind directions
NW-W-SW-S-SE-E

Halne kan være en virkelig god spot når det klaffer med vinden. Spotten består av et stort vann (Halnefjorden) på sørsiden av veien og bra terrengkjøring på nordsiden av veien.

Det finnes etpar parkeringer i nærheten. Vær oppmerksom på at du må spørre om tilatelse/betale for å parkere på Halne Fjellstove.

Spesielle hensyn
Noe av terrenget på nordsiden er svært bratt, og vinden kan derfor bli ustabil på noen retninger.

Vindretninger
NV-V-SV-S-SØ-Ø

Skulevika (diesel tank)  (skool-uh-vee-kuh)
Skulevika (dieseldalen)

Skulevika is a great spot for all kiters. The spot is located in a small valley, going east from Skiftesjøen towards Haugastøl. In the summertime this is a grass-covered field, so it doesn’t  need a lot of snow to be kiteable. Skulevika is also a great place to start if you want to do trips going south on the plateau.

Special considerations
None

Wind directions
The valley is SW-NE facing, so those are the dominant wind directions, but all directions are OK.

Skulevika er en glimrende spot for de aller fleste. Spotten ligger i en stor dal, som faller østover fra Skiftesjøen og mot Halne. Det er stort sett myrer og små vann under snøen, så dette er en spot som kan brukes tidlig i sesongen.

Skulevika er også et fint utgangspunkt for turer hvis man vil kite sørover på Vidda.

Spesielle hensyn
Ingen

Vindretninger
Dalen som Skulevika ligger i ligger SV-NØ vendt, så vinden blåser ofte denne retningen, men alle retninger fungerer.

Skiftesjøen (shift-uh-show-en)
Skiftesjøen

Skiftesjøen is among the most popular kite spots on the plateau. The lake is shallow, so the ice freezes early, and the rolling hills surrounding the lake are perfect for snowkiting. There are few rocks in the terrain, so even the hills around the lake are great in early/late season when the snow coverage is low.  That means that you can kite until June almost every year. When the winds are from the east, the wind speed tends to be stronger here and in Dyranut compared to Ørteren and the other spots on the east side of the plateau.

Special considerations
None

Wind directions
All of them

Skiftesjøen er blant de desidert mest populære spottene på Hardangervidda. Isen fryser tidlig, og terrenget rundt består av slakke bakker som er perfekt til snøkiting. Det er generelt lite stein i terrenget, så med kun 30-40cm snø er det stort sett mulig og kite overalt. Dette gjør at sesongen ofte strekker seg til slutten av mai og begynnelsen av juni. Vinden har en tendens til å være mye sterkere på østlige vindretninger her og på Dyranut iforhold til spottene som ligger lenger øst.

Spesielle hensyn
Ingen

Vindretninger
Alle

Dyranut  (dee-ruh-noot)
Dyranut

Dyranut is a great spot for all wind directions, but winds coming from the east are particularly good. It’s the same kind of terrain as Skiftesjøen, and also few rocks around.

There is a small lake on the south side of the road which is great for beginners. The north side of the road offers great terrain for more experienced kiters. Hot tip – there is almost always more wind on the ridges in the north than on the lake to the south.

Special considerations
The tourist cabin (lodge) at Dyranut normally opens for the Easter holiday. Before then, parking is normally not a problem. Take care when you park, and make sure you are completely off  the road. If the cabin is open, ask for permission to park.

Wind directions
All of them

Dyranut er en populær spot på alle vindretninger, men de østlige retningene er spesielt bra. I likhet med Skiftesjøen er det lite stein i terrenget, så det trengs ikke mye snø for at det skal være gode forhold i terrenget. På nordsiden av veien blir det alltid mange naturlige kickere og skavler som er perfekt for kitere med freestyle ambisjoner.

Spesielle hensyn
Turisthytta åpner stort sett til påske, frem til da er det stort sett ikke noe problem med parkering. Ta hensyn når du parkerer, og spør om tillatelse hvis det er åpent.

Vindretninger
Alle

Kite spots further west of Dyranut
Spotter vest for Dyranut

After Dyranut the terrain starts falling towards Eidfjord and the Hardangerfjord. This makes for some good falling wind coming from the east. There are not  too many parking places, and there is normally less snow than higher up on the plateau. But on light wind days it’s worth a drive to look for wind!

Etter Dyranut begynner terrenget å falle ned mot Eidfjord og Hardangerfjorden. Dette gjør at det sporadisk kan være fallvind med østlig retning. Det er ikke så mange parkeringsplasser, og mindre snø enn på Dyranut. Men på vindstille dager, er det stort sett verdt en kjøretur for å lete etter vind.